Livio is een belangrijke aanbieder van zorg in de Twentse regio van Enschede en heeft, net als veel andere zorgaanbieders, te maken met een krapte op de arbeidsmarkt. De organisatie wilde zich verzekeren van een meer duurzame, structurele instroom van verzorgenden en verpleegkundigen en schakelde beet! in om daarvoor een employer branding campagne te ontwikkelen. Het doel: Livio positioneren als een aantrekkelijk zorgwerkgever die werknemers maximaal de gelegenheid geeft om naar eigen inzicht keuzes te maken in de manier van werken.

Verzorgenden en verpleegkundigen kunnen bij Livio totaal met de essentie van hun vak bezig zijn: het creëren van leefplezier voor de cliënt(e). Dat zorgt voor een geweldig gevoel; niet alleen voor medewerkers, maar ook voor cliënten.
beet! ontwikkelde conceptvoorstellen volgens het principe van de Candidate Journey, waarin verhalen over bijzondere gebeurtenissen van zowel verpleegkundigen en verzorgenden, maar ook van cliënten een een belangrijke rol spelen. De middelen: verhalen en films van bijzondere activiteiten met cliënten, doelgroeptargeting via social media, abri’s in de regio, busreclame en promotieactiviteiten.